Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden van de site
Wanneer u gebruik maakt van onze site verklaard u automatisch dat u akkoord gaat met onze algemene voorwaarden en disclaimer. Vera’s Krealade behoud zich het recht voor deze zonder kennisgeving te wijzigen en/of aan te passen.

Gebruik van de site
Wij hebben deze site met zorg samengesteld en doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaan is door het gebruik van de site of door informatie op de site. Mocht u wel een onjuistheid vinden horen wij dit graag van u en zullen we dit direct aanpassen voor zover onze mogelijkheden dit toelaten.

Intellectuele eigendomsrechten

U hebt het recht de informatie op de website te raadplegen. In geen geval mag de informatie op de site worden verveelvoudigt ofworden gebruikt op welke manier dan ook. Onder informatie wordt in dit geval verstaan alle intellectuele eigendommen van de site waaronder foto’s, ideeën en teksten.

Prijzen

De prijzen op de site zijn in euro’s en incl. 21% BTW. De prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten of prijswijzigingen.